EERSTEKLAS ZORG EN CHARITY IN BOKO-DOUALA, KAMEROEN

Hospitaalbroeders

 

  

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

 

Contribute Foundation heeft besloten om het fonkelnieuwe ziekenhuis in Boko-Douala in Kameroen te equippen! Contribute investeert €90,194 in laboratoriuminstrumentarium, OK-apparatuur en een echografiemachine. Met de inkomsten daarvan wordt door het team een Charity programma gestart dat moeder- en kindzorg geeft aan de allerarmsten in de wijk. De apparatuur wordt in drie batches gekocht en vanaf Oktober 2023 start ons Outreachteam de werkzaamheden in de wijk. Het project loopt tot mei 2024 maar wat ermee bereikt wordt, loopt nog veel langer door. 

 

Locatie

Douala in Kameroen is economisch belangrijker dan hoofdstad Yaoundé. Met meer dan 3 miljoen inwoners is het ook de grootste stad van Kameroen. De haven speelt een belangrijke rol, o.a. voor de achterliggende landen die geen kustlijn hebben. Handel en transport spelen een belangrijke rol en de stad trekt dan ook veel mensen aan. Met name in de laatste vijf jaar, sinds het begin van de burgeroorlog in de North-West Region, trekt de stad veel nieuwkomers. De wijk Boko merkt dat ook.

 

 

 

Doelstellingen

 

 

 • Equippen van ziekenhuis;
 • Vaccinatie tegen zeven ziektes voor 2,600 baby’s, peuters en kleuters;
 • Vaccinatie van 1,000 zwangere vrouwen;
 • Malariapreventie voor kinderen en zwangere vrouwen;
 • Home talks over vaccinatie, moeder- en kindzorg;
 • Gratis medische zwangerschapszorg in ziekenhuis bij complicaties.

Noodzaak

 • De meeste inwoners van Boko leven onder de armoedegrens;
 • Jonge meisjes zijn kwetsbaar voor seksueel misbruik;
 • 70% van de vrouwen kan geen medische zorg betalen;
 • Veel voorkomende problemen: vroeggeboorte, miskramen en  toevlucht tot illegale abortus;
 • Als gevolg van de vele premature bevallingen is het sterftecijfer onder pasgeborenen onacceptabel hoog.

 

 

Impact

 

 

 • Afname kindersterfte met 95%
 • Afname moedersterfte met 90%
 • Financieel sustainable ziekenhuis
 • 2,600 baby’s, peuters en kleuters gevaccineerd per jaar
 • 1.000 jonge moeders gevaccineerd per jaar.

 

 

Projectspecificatie

 

 

Al meer dan vijftig jaar geven de broeders medische zorg in Kameroen. In Boko hebben ze sinds 2011 een kleine kliniek. Door de grote toestroom van patiënten is deze uit haar voegen gegroeid. Dit heeft de Kameroenese broeders er toe gebracht een nieuw ziekenhuis te bouwen. Voor het eerst in de geschiedenis van de organisatie is dit in Afrika zonder westerse steun gelukt in 2021. Iets waar we heel trots op zijn! Contribute heeft besloten dit te belonen met een forse investering in nieuwe equipment! Met de inkomsten van de nieuwe apparatuur zal jaarlijks €25,000 worden geïnvesteerd in het Charity programma. De eenmalige investering van Contribute zet een vliegwiel van duurzame hulp in gang. Zo dragen we niet alleen bij aan de sustainibility van het ziekenhuis door equipment te financieren, maar ook aan eersteklas zorg voor de armsten van Douala.

 

 

Voortgang

 

 

Hospitaalbroeders heeft een mooie rapportage in de vorm van een video gemaakt.

 

 

 

Foto's en Film

 

 

Voorlichting in het ziekenhuis

 

Het ziekenhuis in Boko