KOM OP VOOR TIENERMEISJES IN MALAWI

 

  

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

 

Het projectbedrag is €130.000 en de looptijd is van medio 2019 tot eind 2021.

Terwijl seks voor het huwelijk in de meeste Afrikaanse landen taboe is, is het in het zuiden van Malawi heel gewoon. Daar maakt het deel uit van de cultuur en wordt het zelfs aangemoedigd. Jongens en meisjes worden bij elkaar gebracht om hun eerste seksuele ervaringen op te doen. De bevolking denkt dat dit voor meisjes ook een manier is om aan de armoede te ontsnappen.

Al op heel jonge leeftijd is het gebruikelijk dat kinderen naar een inwijdingskamp gaan. Tijdens deze kampen – die meestal een maand duren, tot voor kort onder schooltijd – leren meisjes en jongens hoe ze zelfstandig voor zichzelf kunnen zorgen. Ook is er veel aandacht voor het respect betuigen aan ouderen. Er zijn echter ook schadelijke onderdelen. Zo leren de meisjes hoe ze een man moeten behagen. Bovendien worden de kinderen aangemoedigd zo snel mogelijk na het kamp met seks te experimenteren. Sterker, soms gebeurt dit al op het kamp zelf. Voor meisjes die voor het eerst menstrueren, worden zelfs jongens speciaal binnengehaald, de ‘hyena’s’. En ook de leiders van het kamp – ‘alombwe’s’ oftewel ooms genoemd – zijn bereid hun ervaringen met de meisjes te delen.

Weer thuis zijn de jongens en meisjes klaar om aan elkaar gekoppeld te worden. De meisjes dus het liefst aan jongens die in Zuid-Afrika hebben gewerkt. Maar juist die kunnen door onbeschermde seks hiv opgelopen hebben. De huwelijken houden meestal ook niet lang stand. Áls ze al door zijn gegaan. Want vaak gaan de jongens meteen weer naar Zuid-Afrika terug als hun meisje zwanger blijkt te zijn. Het meisje zelf stopt met school. Haar baby wordt door de oma opgevoed.

De gevolgen van deze kijk op seksualiteit in Zuid-Malawi samengevat

  • Een ongekend groot aantal tienerzwangerschappen. Dit heeft twee gevolgen. Moeilijke bevallingen, met alle gevolgen van dien voor moeder en kind. En een geboortecijfer dat in dit deel van het land bijna twee keer zo hoog is als elders.
  • Een zeer hoog percentage kindhuwelijken: maar liefst 62%.
  • Veel seksueel overgedragen ziektes.
  • Meisjes die al op jonge leeftijd van school gaan: van de honderd in de eerste klas zijn er in het laatste jaar van de basisschool nog maar een paar over.

 

 

 

Doelstellingen

 

 

De doelstellingen zijn:

  • Traditionele leiders en de gemeenschap ondergaan culturele omslag om actie tegen tienerzwangerschap en kindhuwelijken in gang te zetten
  • Meisjes en jongens krijgen toegang tot en voorlichting over seksuele en reproductieve gezondheidszorg
  • Meisjes en jongens zijn in staat om hun seksuele en reproductieve rechten te claimen
  • Het beïnvloeden van de (lokale) overheid in het beleid en uitvoering op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheidszorg en rechten

Amref kiest altijd voor een holistische aanpak. Dat wil zeggen dat onze lokale collega's iedereen in de gemeenschap willen bereiken middels een aanpak ‘van boven naar beneden’. Beginnend bij gesprekken met de chiefs en religieuze leiders, vervolgens betrekken we de ouders, dan de jongeren zelf en daarna de gezondheidsposten en de lokale zorgverleners. Daarom vallen onder onze doelgroep niet alleen de jongeren, maar ook de traditionele leiders, de ouders, en de gezondheidsmedewerkers.

De noodzaak van dit programma

Ruim 5% van de meisjes in Malawi – met name in het zuiden – heeft al seks op het tiende jaar. Bij tienjarige jongens is het percentage zelfs 20,3%. Hierbij worden zelden of nooit voorbehoedsmiddelen gebruikt: dat gebeurt alleen binnen het huwelijk. Men zegt bovendien dat meisjes van anticonceptie baarmoederhalskanker kunnen krijgen of onvruchtbaar kunnen worden. Mangochi heeft het hoogst aantal tienerzwangerschappen van het land (48% in vergelijking met 25% in de hoofdstad). Dit heeft twee gevolgen: moeilijke bevallingen, met alle (negatieve) gevolgen van dien voor moeder en kind. En een geboortecijfer dat in dit deel van het land bijna twee keer zo hoog is als elders. Doordat er geen of nauwelijks voorbehoedsmiddelen worden gebruikt, komen er veel  seksueel overgedragen ziektes voor onder de jongeren. 9% van de meisjes is getrouwd met 15 jaar, 46% van de meisjes is getrouwd met 18 jaar. 50% van de bevallingen in HC Lulanga (ziekenhuis in Mangochi) is jonger dan 18. Meisjes gaan al op jonge leeftijd van school: van de honderd in de eerste klas zijn er in het laatste jaar van de basisschool nog maar een paar over.

 

 

 

Impact

 

De impact die we met Kom op voor Tienermeisjes Malawi willen bereiken is: door het veranderen van culturele gewoontes en tradities willen we vanuit de lokale gemeenschap een cultuuromslag teweegbrengen. Dit doen we middels een holistische aanpak. Dat wil zeggen dat onze lokale collega's iedereen in de gemeenschap willen bereiken middels een aanpak ‘van boven naar beneden’. Beginnend bij gesprekken met de chiefs en religieuze leiders, vervolgens betrekken we de ouders, dan de jongeren zelf en daarna de gezondheidsposten en de lokale zorgverleners. Dit betekent veelal mensenwerk: training, voorlichting, opleiding, bijeenkomsten, etc. We helpen de jongeren aan anticonceptiemiddelen en we leren meisjes voor zichzelf op te komen. Hiermee willen we het aantal tienerzwangerschappen en kindhuwelijken in de regio Mangochi terugbrengen. Zo hopen we de jongeren in Mangochi uiteindelijk een gezonde en kansrijke toekomst te kunnen bieden. Met het gehele programma ‘Kom op voor Tienermeisjes Malawi’ pogen we in totaal ruim 13.000 volwassenen en 10.000 jongeren bereiken, waarvan ca. 7.000 meisjes.

 

 

 

Projectspecificatie

 

 

Voorbehoedsmiddelen zijn in het zuiden van Malawi voorbehouden aan getrouwde stellen. Tegelijkertijd is seks voor het huwelijk er heel gewoon. Het gevolg zijn de vele tiener- zwangerschappen. In het derde onderdeel van ‘Kom op voor tienermeisjes’ gaan we met lokale zorgverleners en het personeel van gezondheidsposten in gesprek om hen te bewegen ook anticonceptiemiddelen aan ongehuwde jongeren te verstrekken.

Het onderdeel ‘Verbeterde voorlichting en diensten op gebied van seksualiteit’ richt zich op het opleiden van zorgpersoneel en het uitvoeren van z.g. Outreach Clinics en op het trainen van jongeren zelf. 

Het eerste onderdeel is voor twee jaar (2019 en 2020) en richt zich op het trainen van jongeren om hun leeftijdgenoten voorlichting te kunnen geven op het gebied van family planning, anticonceptie, tienerzwangerschappen en kindhuwelijken. 

De training van ca. 80 peer educators/ ChampionsforLife i.s.m. Dance4Life houdt in dat deze peer educators (jongens en meisjes uit de gemeenschap) worden getraind zodat ze dienstverlening kunnen bieden aan hun leeftijdgenoten op het gebied van family planning en de jongeren kunnen doorverwijzen naar de gezondheidsposten. Ook checken zij de kwaliteit van de geboden diensten (in de klinieken) aan de jongeren. Dit is een inhoudelijke training die de jongeren ook onderwijst in verschillende anticonceptie mogelijkheden. Dit onderdeel bestaat uit vier trainingen. Twee in 2019 en twee in 2020. Per training worden ca. 20 peer educators getraind.

De training van de ca. 80 lokale jongerenvertegenwoordigers (Youth CBDA’s: jeugd Community Based Distribution Agents) houdt in dat deze jongerenvertegenwoordigers seksuele voorlichting kunnen geven op 11 scholen en in de dorpen én houdt in dat zij anticonceptiemiddelen kunnen verstrekken aan leeftijdsgenoten. Dit is een training die de jongeren leert hoe ze seksuele voorlichting moeten geven aan hun leeftijdgenoten. Deze trainingen zijn zeer intensief, en duren per training maar liefst drie weken. De reden voor de intensiviteit van de training is zodat ze hierna gecertificeerde distribution agents worden en hiermee gediplomeerd zijn om anticonceptie te verstrekken. De trainingen worden uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van gezondheidszorg. Dit onderdeel bestaat eveneens uit vier trainingen. Twee in 2019 en twee in 2020. Per training worden ca. 20 jongerenvertegenwoordigers getraind. 

Het tweede onderdeel behelst drie jaar (2019, 2020 en 2020) en richt zich op het trainen van gezondheidsmedewerkers, verpleegkundigen en social workers en het faciliteren van Outreach-Clinics.  

Het trainen van gezondheidsmedewerkers en verpleegkundigen (ca. 20 man medisch personeel) zodat zij jongeren kunnen begeleiden bij vragen rond seksualiteit en reproductieve gezondheid. Daarbij krijgen ze ook anticonceptiemiddelen om te geven aan jongeren. Dit onderdeel bestaat uit een basistraining en een z.g. refreshment training, om het meest effectieve resultaat te bereiken.

Het faciliteren van ca. 36 zogenoemde Outreach-clinics de komende drie jaar. Zo heten de bezoeken die lokale zorgverleners aan de dorpen afleggen om seksuele en reproductieve gezondheidszorg te verlenen: consulten, medicijnen en voorbehoedsmiddelen. De Outreach-clinics zullen maandelijks uitgevoerd worden voor drie jaar.

Het trainen van ca. 40 social workers. Zij worden opgeleid om jonge meisjes counseling te geven ter preventie van tienerzwangerschappen en kindhuwelijken. Belangrijk bij dit onderdeel is het feit dat er een culturele omslag plaatsvindt, waarbij de meisjes worden opgeleid over wat hun seksuele reproductieve rechten zijn.

 

 

 

 

Eindrapportage

 

Het project van drie jaar zit er inmiddels alweer op. Wat is de tijd snel gegaan. De balans is opgemaakt van alle activiteiten en er is echt enorm veel bereikt. Er is een mooie rapportage gemaakt die echt de meoite waard is om te lezen.

 

 

 

 

Foto's en Film