ELIMUPI-CONNECT

Digital Educations Network Africa

 

  

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

 

Contribute heeft met een bedrag van € 48.197,- de financiering van het project Elimu-PiConnect op zich genomen dat zich af zal spelen in Kenia en loopt van 1 maart 2023 tot 28 februari 2024.

 

 

Doelstellingen

 

 

De meeste scholen waarmee DEAN werkt binnen het CLASSWorks 2023 project met Contribute werkt, hebben geen internettoegang. Om die reden heeft DEAN een educatieve server ontwikkelt die zonder internettoegang gebruikt kan worden en overal inzetbaar is; de ElimuPi
Met de groei van het CLASSworks programma wordt het steeds belangrijker om de scholen ook digitaal te kunnen bereiken. Met het ElimuPi-Connectproject gaan ze in die noodzaak voorzien. De ElimuPi-Connect wordt een uitbreiding op de ElimuPi server waarmee ze een internetverbinding tot stand brengen. Hiermee wordt het mogelijk om:

  • op afstand updates van de software en content te doen.
  • een blended trainingsmodel aan te bieden aan de docenten met face-to-face en online trainingen.
  • internetbronnen te gebruiken bij het voorbereiden van de lessen.
  • via mail/whatsapp met docenten te communiceren en op afstand ondersteuning te bieden.

 

 

Impact

 

 

  • Versnelde integratie digitale lesmiddelen door begeleiding en support op afstand van de docenten door DEAN.
  • Toename praktische digitale vaardigheden door inzet online leeromgeving voor docenten.
  • Groei van de relevante content voor de leerlingen doordat docenten zelf online content kunnen vinden. 
  • Verhoogd eigenaarschap van CLASSworks doordat docenten meer invulling kunnen geven aan de content en het programma.
  • Hogere beschikbaarheid hardware doordat monitoring op afstand mogelijk wordt.
  • Ontwikkeling van eenentwintigste-eeuwse vaardigheden door het gebruik van internet en daarmee betere aansluiting bij het nieuwe competentie gerichte curriculum.

 

 

Projectspecificatie

 

 

Het project bestaat uit een ontwikkelfase waarin de ElimuPi-Connect door een team van ontwikkelaars wordt ontwikkeld. Zodra het eerste prototype gereed is gaat DEAN deze testen op 5 scholen en zullen ze de reeds aanwezige tablets op de scholen uitrusten met een extern toetsenbord om het gebruik te vereenvoudigen. In deze fase starten ze ook met de integratie van deze nieuwe functionaliteit in het CLASSworks curriculum.
Na de pilotfase en eventuele aanpassingen aan het technisch ontwerp van de ElimuPi – Connect volgt een pre-productie fase op 20 scholen. 

 

 

Voortgang

 

 

November 2023: De eerste testen zijn uitgevoerd en deze hebben positief uitgepakt. Een korte update hierover met pakkende foto's van waar dit project zich afspeelt. 

 

September 2023: Het vervolg van de eerste fase is ingezet. Met een kleine vertraging en ook techniek die soms helaas wat weerbarstig is. Toch zijn er weer mooie stappen gezet. 

 

Juli 2023: De eerste stappen zijn gezet in het aansluiten van alle scholen.

 

 

 

Foto's en Film