MATERNITY WARD MONROVIA

 

 

       

 

 

 

Bedrag en tijdspad

 

 

Contribute heeft met een bedrag van €46.900,- de volledige financiering van project ‘Reducing Maternal Mortality’ in Monrovia op zich  genomen. Het project bestaat uit twee delen: allereerst de bouw van een kraamafdeling bij het bestaande St. Joseph ziekenhuis. De verwachting is dat de bouw start in november 2019 en de planning is dat die klaar is in mei 2020. Vanaf mei 2020 start het eenjarige gratis zorg programma. Dit duurt tot eind april 2021.

 

 

 

Doelstellingen

 

 

De doelstelling van dit project is om de hoge moeder- en zuigelingensterfte in Monrovia, Liberia omlaag te krijgen. Dit doen we door gratis moeder- en kindzorg aan te bieden aan een groep jonge, kwetsbare vrouwen en meisjes in twee arme wijken: New Kru Town en Congo Town.
De centrale idee hierachter is dat ‘the fortunate pay for the less fortunate’, m.a.w. er is behoefte bij een groep zwangere vrouwen in Monrovia om te betalen voor luxe kraamzorg. Dat kan in ons St. Joseph ziekenhuis. De inkomsten die we hiermee genereren gaan naar ons charity-programma, waarmee de meisjes van de twee genoemde wijken gratis kraamzorg krijgen. De volgende dingen gaan we realiseren:

  • Bouw van extra vleugel met tien extra bedden, waaronder voor vijf privékamers
  • Minimaal 20 Informatiebijeenkomsten in Congo Town en New Kru Town
  • Gratis zorg voor 300 meisjes en vrouwen die complicaties ervaren bij zwangerschap (inclusief uitvoeren van keizerssneden)
  • Gratis behandeling van 400 baby’s en kinderen met bloedarmoede, malaria etc.
  • 600 postnatale consultaties van moeder en baby in het ziekenhuis.

 

 

 

Impact

 

 

Contribute zet met een eenmalige donatie een vliegwiel van gratis zorg in gang. De impact van dit programma is enorm in de sloppenwijken van Monrovia. De vaak ongeletterde meisjes hebben geen idee hoe ze op een veilige manier hun zwangerschap handen en voeten moeten geven. Prenatale zorg is hier een onbekend fenomeen en gaat ervoor zorgen dat moeder- en kindsterfte daalt. De impact van de voorlichtingsteams is ook groot en zal zich uitbreiden als een inktvlek. Onze teams worden het aanspreekpunt voor vragen en problemen rondom zwangerschap in de wijken. De duurzaamheid zit in het feit dat het programma na jaar één telkens zelf geld genereert met de extra bedden voor het charity-programma waar de kwetsbare meisjes en vrouwen van Congo Town en New Kru Town van profiteren.
Een groot probleem in Monrovia is dat meisjes pas naar het ziekenhuis komen als er complicaties zijn tijdens de zwangerschap. Dat verhoogt de kans op moeder- én kindsterfte.

 

 

 

 

Projectspecificatie

 

 

Het project bestaat uit twee delen: (1) het ‘bouw’-gedeelte, namelijk de uitbreiding van de bestaande kraamafdeling in ons ziekenhuis met tien extra bedden. Deze extra bedden genereren de inkomsten voor het charity-programma.
De uitvoering van (2) het charity-programma omvat een viertal onderdelen:

Optuigen van outreach-teams die in de twee wijken jonge zwangere meisjes via voorlichtingsgroepen informeren over de gratis zorg in het ziekenhuis.
Behandeling van vrouwen die complicaties hebben bij de zwangerschap of een keizersnede nodig hebben.
Medicijnen en behandelingen voor baby’s en peuters (malaria, bloedarmoede, cholera).
Preventieve zorg in de vorm van postnatale controles, consultaties en behandelingen.

 

 

 

Eindrapportage

 

 

Het project is inmiddels afgerond! Ondanks alle beperkende COVID-maatregelen met de vertragingen tot gevolg, geeft het team van Hospitaalbroeders en het team in Liberia een geweldige prestatie neergezet.