TEENAGE SAFE HUBS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Bedrag en tijdspad

 

 

Contribute heeft met een bedrag van €25.500,- de volledige financiering van project "Teenage Safe Hubs" van Isingane Happy Foundation op zich genomen. Het project start op 1 februari 2021 en heeft een looptijd van 12 maanden tot 1 februari 2022. Uiteraard zal hierbij de mogelijke impact van het Corona-virus nauwgezet gevolgd worden.

 

 

Doelstellingen

 

 

Izingane Happy Foundation, opgericht in 2015 ondersteunt kleinschalige projecten met effectieve adviezen en minimale financiële middelen om meer kleur te geven aan het leven van jonge, kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika. De Stichting richt zich op veelal rurale projecten van initiatiefrijke vrouwen die de meest kwetsbare kinderen (in Zulu-taal: izingane) helpen en opvangen. Dit zijn vaak projecten die niet of in onvoldoende mate door andere instanties en organisaties worden gesteund. Zij geloven in ‘creating opportunities’ en voeren open en eerlijke discussies met prachtige mensen die deze projecten en initiatieven liefdevol leiden. Ze werken samen op basis van gelijkwaardigheid, met respect voor de lokale waarden en normen. Uiteindelijk levert dat de grootste commitment op. Zo wordt 1 + 1 niet 2, maar 3 of zelfs 4.

 

 

Impact

 

 

Izingane Happy Foundation (IHF) is sinds 2018 betrokken bij ACFS Community Education de initiatiefnemer, samen met Izingane, voor het Teenage Safe Hub programma. 

De veilige hub zal gerichte emotionele en psychosociale ondersteuning bieden aan elke zwangere tiener en tienermoeder. Huisbezoeken zullen helpen om de zwangere meisjes en tienermoeders te identificeren, zodat ze voor het programma worden geregistreerd. De huisbezoeken zullen helpen om meer duidelijkheid te geven over de behoeften van elke tienermoeder en zo kan hierop worden ingespeeld. Gedurende de tijd dat ze samenkomen in de veilige centra, zullen de tieners ook een band met elkaar opbouwen en elkaar ondersteunen en aanmoedigen.

Met de start van het Teenage Safe Hub programma worden zwangere tienermeisjes opgevangen en geholpen om hun situatie te accepteren en ervoor te zorgen dat er uitzicht komt op een positieve toekomst. Ze kunnen doorgaan met school, ook als de baby veilig is geboren. De hub zal voorzien in praktische basisbehoeften zoals bijvoorbeeld voedsel, babykleertjes, luiers en  babyvoeding. Ook zal de hub worden uitgerust met diverse kindgerichte hulpmiddelen voor de kinderen van deze tienermoeders. Deze bestaan uit educatief en ontwikkelingsspeelgoed waarmee de jonge moeders leren hoe  hun kinderen fysiek, emotioneel en cognitief kunnen worden gestimuleerd. De veilige hub zal de tienermoeders dus toegang geven tot faciliteiten die anders niet voor hen beschikbaar zouden zijn.
 

Activiteiten in het programma

 • Informatie-uitwisseling met beschikbare ondersteunende diensten; toelichten van het programma
 • Vroegtijdige identificatie van zwangere tieners in scholen en tieners die niet meer naar school gaan.
 • Vroegtijdige identificatie van tienermoeders die zijn bevallen en geen ondersteuning hebben.
 • Vroegtijdige identificatie van pasgeboren kinderen met ontwikkelingsproblemen als gevolg van gezondheidsproblemen of honger en die tot ondervoeding leiden.
 • Betrokkenen doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten en klinieken.
 • De hubs als speelotheken (met educatief speelgoed van hoge kwaliteit) gebruiken voor de jongere kinderen.
 • Aanbieden van ouderschapsprogramma’s om de veerkracht van jonge moeders en tienermoeders te vergroten.
 • Opleiden om speelgoed te maken van afvalmateriaal, dit is kosten besparend en het vergroot de toegang tot educatieve middelen.

 

Projectspecificatie

 

 

Algemeen

De Safe Hubs bevinden zich in Naledi (Soweto) en Tsakane, beiden in de provincie Gauteng, waar Johannesburg deel van uitmaakt.

 • Bevolking van Gauteng is bijna 5 miljoen. 
 • Soweto heeft 1.4 miljoen inwoners (census 2011) maar het aantal zal nu hoger liggen
 • Tsakane wordt geschat op 200.000 inwoners, maar dit is een onderschatting
 • Gauteng en Johannesburg groeien het snelst in Zuid Afrika en een van de redenen is de migratie; vertrek vanuit rurale gebieden op zoek naar werk
 • Grauwe werkelijkheid; geen werk, grote armoede, geen huisvesting met enorm veel shacks (krotten) zijn het gevolg
 • Een gemiddelde familie bestaat uit 5 – 8 personen

Status teenager

 • In Gauteng zijn plm. 5.150 huishoudens kind gezinnen, waarvan de oudste niet ouder is dan 18
 • Ruim een kwart van deze gezinnen woont in shacks 
 • 40 % van de teenage meisjes  en tiener moeders verlaten vroegtijdig school
 • Het merendeel zal in armoede leven en werkeloos zijn
 • 33% van de jonge schoolverlaters raken in verwachting of hebben al een kindje

Hoe komt dit

 • Vooral meisjes krijgen niet of onvoldoende support van een volwassene
 • Als ouders werken, dan maken zij veel uren
 • Mishandeling (abuse) komt al te vaak voor
 • In Naledi en Tskanane zijn veel kind-gezinnen (vader, moeder overleden) of de kinderen worden door hun Granny opgevoed
 • Deze kinderen missen fundamentele opvoeding en aandacht met als gevolg dat veel jonge zwanger meisjes raken of geïnfecteerd met HIV

De Covid-19 impact komt het hardst aan bij de arme bevolking. De werkeloosheid was al hoog en nu is deze alleen maar verergerd. Er is sprake van meer geweld, verkrachtingen, moorden. Het vaccin zal als laatste deze bevolking bereiken; des te belangrijker is het project om de teenagers te beschermen en te begeleiden

 

 

Voortgang

 

 

Maart 2022: Het project is afgerond en de twee Safe Hubs zijn gerealiseerd en worden vollop gebruikt. Het eindrapport van Lonie is hier te lezen

Juni 2021: Lonie van Izingane is recent in de mogelijkheid geweest om sinds Corona weer een kort bezoek te brengen aan Zuid-Afrika. Hierbij heeft ze een paar dagen mee kunnen lopen bij de Safe Hubs. Lees hier haar ervaringen.

Augustus 2021: De eerste positieve resultaten te melden vanuit de Safe Hubs in het meest recente verslag met daarin tevens een update over situatie ter plaatse.

 

Foto's en film

 

 

De Safe Hub in de "Wendy House" wordt druk bezocht. De meisjes hadden rode strikken om gedaan om "de verbroedering" te tonen.

 

Tiener Samantha geeft zelf toelichting over haar situatie terwijl ze haar zoontje pap geeft.

 

Seksuele voorlichting op school aan tieners.

 

 

 

Een van de kinderen tijdens een speelsessie en de recent gebouwde "Wendy House" waarin de Safe Hub gevestigd is.