KOLEWA

 

GEEF EEN TOEKOMST MET EEN GLIMLACH

 

 

 BEDRAG EN TIJDSPAD

 

Dankzij onze bijdrage van €36.600 zouden 60 baby’s en jonge kinderen met schisis een operatie krijgen. Bij ongeveer 60%, wordt vooraf een bezoek aan de tandarts gebracht. Dit is gerealiseerd in de periode van half januari tot eind augustus 2020. Helaas heeft COVID-19 ook hier roet in het eten gegooid en hebben helaas, i.v.m. sluiting van de klinieken begin 2020, maar 30 operaties plaatsgevonden. Dit heeft wel schitterende resultaten heeft gegeven en ontzettend blije kinderen en hun gezinnen. Aangezien door de gevolgen van de stevige lock-down in Indonesië veel betrokkenen rond de klinieken in problemen zijn gekomen en niet konden voorzien in hun voedselvoorziening is het resterende bedrag van EUR 18.300,- met een aanvulling van EUR 19.200,- ingezet voor voedselpakketten en beschermingsmaterialen. Hierover leest u o.a. op onze COVID-pagina.

 

 

 DOELSTELLINGEN

 

Wat in de Westerse wereld op het gebied van gezondheidszorg regel is, vormt in Indonesië veelal de uitzondering. Slechts een klein deel van de bevolking heeft toegang tot medische hulp en kennis. Samen met hun veldpartners werkt Stichting Kolewa eraan om arme gemeenschappen toegang te bieden tot gezondheidszorg en proactief te voorzien in de benodigde zorg, ondersteuning, voorlichting en kennisoverdracht voor met name (ouders van) kinderen met een aangeboren lichamelijke beperking, die door hun handicap of beperking in een isolement leven of dreigen te komen. Zij richten ons daarbij op eilanden zoals Rote, Sumba, Flores, Timor, Sumbawa, Alor en incidenteel ook Ambon, Kalimantan en Sulawesi, waar geen of zeer beperkte medische zorg beschikbaar is. Op Bali, in de hoofdstad Denpasar, is hun "Rumah Bicara", is een logeerhuis, gevestigd.

Noodzaak:

  • Schisis komt in Zuid-Oost Azië 2x zo vaak voor als in Westerse landen
  • Groot probleem voor de arme bevolking omdat er geen geld is voor een operatie en geen toegang is tot goede medische zorg op de afgelegen eilanden

Doelgroep:

  • Kinderen geboren met schisis waarvan de ouders/familie zelf geen mogelijkheid hebben om een operatie te betalen

Doelstelling:

  • 60 kinderen krijgen zo een gezond en zelfstandig leven
  • Voorlichtingscampagnes in gemeenschappen, in samenwerking met lokale overheid, verloskundigen, gezondheidsposten en andere veldpartners

 

 

 IMPACT

 

Het uiterlijk van een kind is vaak de oorzaak van een leven in isolement en geheel of gedeeltelijke verwaarlozing binnen de familie of gemeenschap. Kinderen worden op school gepest en buitengesloten, soms komt zelfs het gehele gezin buiten de gemeenschap te staan. Dat wordt veelal veroorzaakt door bijgeloof. Als men jonge kinderen met schisis leert kennen, zijn deze veelal apathisch en gesloten. Ze klampen zich vast aan de moeder of een oma. Kolewa biedt medische ondersteuning, maar steekt daarnaast enorm veel energie in de socialisatie van het kind, zowel individueel als in groepsverband.

  • Door een operatie wordt voorkomen dat deze kinderen door hun handicap of uiterlijk in een leven van isolement en verwaarlozing terechtkomen en zonder scholing opgroeien
  • Kinderen krijgen zo de mogelijkheid om gezond op te groeien
  • Moeders krijgen voorlichting over gezonde voeding, hygiëne

 

 

 PROJECTSPECIFICATIE

 

De kinderen die bij Kolewa terecht komen en medisch onderzoek en een ingreep nodig hebben, wonen op eilanden waar geen goed uitgeruste ziekenhuizen zijn. Hierdoor is er een noodzaak om voor behandeling en nazorg naar Bali te komen. In een aantal gevallen kunnen ze een beroep doen op het BPJS, een staatsverzekering voor arme mensen. Voor schisis kan Kolewa niet met het BPJS werken omdat de schisis operaties gezien worden als cosmetisch en als niet noodzakelijk. De wachttijden in ziekenhuizen die wel BPJS accepteren zijn maandenlang. Het lokale team zou in dat geval in plaats van 140 kinderen op jaarbasis (zoals in 2018), naar alle waarschijnlijkheid slechts een fractie hiervan kunnen helpen en kinderen zouden nodeloos maanden moeten verblijven in hun  opvanghuis, ver van familie en soms school. Dit laatste is het geval bij bijvoorbeeld kinderen die een bonegraft operatie nodig hebben. Bij schisis komt het vaak voor dat de kaak misvormd is en er een bot transplantatie nodig is. Dit kan pas vanaf 7 jaar. Veel kinderen hebben dus een enorme achterstand opgelopen in hun ontwikkeling. De operatie heeft een enorme impact op het kind. Kolewa wil de mogelijkheden inzetten om kinderen te ondersteunen bij de ingreep en de voorbereidingen daarop, alsmede om de zo belangrijke revalidatieperiode te kunnen aanbieden. Met BPJS is dat niet te doen. ZIj zijn daarom jaarlijks op zoek naar ondersteuning om zo veel mogelijk kinderen met schisis te kunnen laten opereren en te begeleiden in hun revalidatie.

 

 EINDRAPPORTAGE

 

Hieronder een mooie weergave van de successen.

Via onderstaande link kunt u het schitterende resultaat zien van de kinderen die tot nu toe geholpen zijn.

Stichting Kolewa en Contribute Foundation: Samen maken we het verschil

Deze auto rijdt over Bali en zorgt voor het vervoer van de kinderen en hun familie naar de kliniek.