CONTRIBUTE NEEMT HET OP TEGEN COVID-19

Een pandemie kent geen grenzen en de hele wereld wordt hard getroffen. Het dwingt de mensheid fysiek afstand te nemen om de ander en jezelf te beschermen. Zo is er ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om juist nu te laten zien dat je er voor elkaar bent want samen staan we sterker.

Contribute is trots op de vele mooie initiatieven die er wereldwijd worden genomen op kleine en grote schaal waarbij mensen laten zien er voor de ander te willen zijn. Ook wij als Contribute voelen ons verbonden met de maatschappij en hebben een sterke behoefte ons steentje hierin bij te dragen.

KEEP UP THE GOOD WORK & BE SAFE

Een positief bericht omdat we trots zijn op (onze) mensen die zich waar ook ter wereld positief inzetten en opkomen voor diegene die dit nodig hebben. Wij willen hiermee onze waardering uitspreken en laten zien dat wij trots op hen zijn en achter hen staan.KENNIS IS KRACHT, MAAR KENNIS DELEN IS MACHT

Contribute gelooft in het basisrecht voor iedereen om te kunnen beschikken over betrouwbare en complete kennis. Pas dan kan ieder mens waar ook in de wereld een eigen gedegen strategie formuleren afgestemd op de persoonlijke omstandigheden waarin iemand zich bevind om zo de individuele overlevingskansen te vergroten. Contribute gelooft in samenwerken zodat niemand opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Iedereen is dus vrij deze informatie te delen met elkaar.

Omdat juist diegene die extra kwetsbaar zijn zich zo goed mogelijk moeten wapenen tegen COVID-19 is samen met onze partner Rhiza in Zuid-Afrika een flyer ontwikkeld met informatie over de kenmerken van het Corona virus en hoe mensen zich kunnen beschermen tegen besmetting. Deze flyer is nu al in meerdere talen zoals Zulu, Sotho, Spaans, Nepalees en Amharic vertaald. Via deze link zijn alle tot nu toe beschikbare vertalingen beschikbaar.


Onze partner Rural Women Foundation die o.a. actief is in Nigeria heeft een radio commercial laten maken om de lokale bevolking te informeren.

Een andere partner Join for Joy heeft speciaal voor kinderen een flyer laten ontwikkelen. Zodat ook zij spelenderwijs en op een laagdrempelige manier kunnen leren zichzelf optimaal te beschermen om verspreiding van het virus tot een minimum te beperken.
INTERNATIONALE INITIATIEVEN:

Contribute heeft haar lopende projecten die te maken hebben met COVID-19 actief benaderd om te inventariseren waar ze staan, waar ze tegen aanlopen en waar de behoeftes liggen in het ontvangen van noodhulp.

STOP POVERTY - COVID-19 Interventieplan Oeganda

Ook Oeganda is in de greep van het Coronavirus, ondanks dat er in een vroeg stadium strenge maatregelen zijn afgekondigd zijn. Door het ontbreken van een goede informatievoorziening, slechte hygiëne en gebrek aan schoon drinkwater en voedsel is de kwetsbare groep groot. Daarnaast is sociale distantie is op veel plaatsen ook nog eens praktisch onuitvoerbaar aangezien veel mensen dicht op elkaar leven. De gevolgen voor de lokale gemeenschappen in de provincie Busoga waar Stop Poverty actief is, zal enorm zijn. Om een humanitaire ramp af te wenden, zal Stop Poverty met steun van Contribute Foundation proactief de lokale bevolking bijstaan. Hierbij treffen zij zowel preventieve maatregelen als het uitvoeren van noodhulp. Hierbij valt te denken aan een uitgebreide bewustwordingscampagne, ondersteunen van lokale medische staf, verstrekken van hygiëne kits en distributie van voedselpakketten voor hen die het het hardst nodig hebben
Contribute Foundation heeft een intensieve samenwerking met Stop Poverty en kennis en kunde wordt ook actief onderling gedeeld met onze andere partner- stichtingen.RURAL WOMEN FOUNDATION-COVID-19 Interventie Nigeria

In Nigeria heerst, net als in veel Afrikaanse landen, de grote dreiging dat het virus zich ontzettend snel om zich heen kan grijpen. Zelfs zo snel dat het in enkele dagen kan verdrievoudigen als er geen maatregelen worden genomen.
Er is veel onwetendheid onder de lokale bevolking dus het treffen van adequate voorzorgsmaatregelen en een adequate informatievoorziening die bewustwording van de dreiging bewerkstelligd bij hen zijn daarom essentieel. Onze partner Rural Women Foundation (RWF) maakt in het gebied rond Ukpo in Anambra State, Nigeria gebruik van de opgebouwde relaties met de leiders van lokale gemeenschappen en de directie van een negental lokale gezondheidscentra.
Met de steun van Contribute verzorgt RWF het verstrekken van flyers, inzetten van lokaal gebruikelijke dorpsomroepers, laten drukken van spandoeken voor op centrale plaatsen in de gemeenschappen, radioberichten en het aanschaffen en verspreiden van voedselpakketten voor de meest kwetsbaren. Voor de hulpverleners worden in de gezondheidscentra worden o.a. hand sanitizers , handschoenen, mondmaskers en oogbescherming beschikbaar gesteld zodat zij hun werk voor de bevolking op een veilig manier kunnen blijven doen.

De beelden vanuit Nigeria  laten zien dat het project in volle gang is. Deze video geeft een goed beeld hoe het er bij de Corona preventie-instructie aan de lokale bevolking aan toe gaat. De dankbaarheid is duidelijk zichtbaar in de gemeenschap en geweldig om te zien. 


KENIA HEALTH - Corona Crisis Plan Kenia

Mondiale instanties hebben gewaarschuwd dat “Afrika het hardst geraakt zal worden door de impact van de Corona uitbraak.” Voor Kenia zal dit niet anders zijn. Het aantal Corona patiënten stijgt en zijn inmiddels gesignaleerd in de  meeste delen van het land, ondanks de overheidsmaatregelen die zijn ingevoerd. Het Keniaanse  gezondheidsstelsel, is al overbelast als gevolg van verschillende ziektes en is niet in staat om te reageren op een pandemie van deze omvang. Afgezien van de gevolgen voor de gezondheid ligt, door de strikte preventieve maatregelen die de Keniaanse overheid heeft ingevoerd, ook de hele economie plat. De inmiddels afgekondigde lockdown heeft voor miljoenen gezinnen er voor gezorgd dat zij geen inkomen meer hebben en hier betekent vaak "een dag niet gewerkt, is een dag niet gegeten."

Met behulp van Contribute wordt door Kenia Health i.s.m. de lokale organisatie Mercal Healthcare voorzien in het opzetten van een bewustwordingscampagne voor de lokale bevolking m.b.v. flyers en lokale media. Kansarme gezinnen worden voorzien van noodhulp-pakketten bestaande uit niet-bederfelijke levensmiddelen en daarnaast worden de zorgmedewerkers voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) zodat zij hun belangrijke werk voor de lokale bevolking veilig kunnen voortzetten.

Klik hier voor de eerste update van mei 2020


Mooie woorden van dank van de Outreach Coordinator RHIZA - COVID-19 Interventies Zuid-Afrika

Het aantal Covid-19 besmettingen in Zuid-Afrika loopt elke dag op. Het complexe aan deze situatie is dat de meest kwetsbare groep in de townships niet de luxe heeft om zonder hulp thuis te blijven en er letterlijk miljoenen mensen dicht op elkaar wonen met onderliggende problematiek. Te denken valt aan: slechte hygiëne en verminderde toegang tot stromend water, extra kwetsbaarheid door aanwezigheid andere ziekten zoals hiv/ aids, tb, hart- en vaatziekten, niet of nauwelijks toegang tot basis gezondheidszorg, geen financiële ruimte omdat men niet vanuit ‘huis' kan werken. Geen werk of inkomen betekent geen voeding. Daarnaast hebben we gezien dat in Nederland niet iedereen het serieus nam totdat corona zich razendsnel verspreide, dit mechanisme is ook in Zuid-Afrika aanwezig. Met die reden zullen townships zoals Alexandra, Diepsloot, Orange Farm, Mfuleni, en Tembisa voorzien worden van voorlichting over het virus. O.a. door het oprichten van een preventie hotline waar mensen met vragen over COVID-19 terecht kunnen rekening houdend met de verschillende talen die in de townships worden gesproken. Daarnaast is een flyer gemaakt met informatie over de kenmerken van het Corona virus en hoe mensen zich kunnen beschermen tegen besmetting. Tevens zullen voedselpakketten, zeep en ontsmettingsmiddelen worden uitgedeeld en zullen alle eigen gezondheidsmedewerkers voorzien worden van alle benodigdheden om zichzelf te kunnen beschermen denk aan mondkapjes, handschoenen, Covid-19 tests, ontsmettingsmiddelen voor de mobiele klinieken etc.

Voedseldistribute Rhiza COVID-19 Interventieproject


REACHANOTHER - COVID-19 PPE's Ethiopië

In samenwerking met onze partner, ReachAnother Foundation, is in 2019 in het Zewditu Memorial Hospital in Addis Ababa een Centre of Excellence opgezet. In dit ziekenhuis is een in een dependance een COVID-19 behandelcentrum ingericht met een capaciteit van 75 bedden. Tijdens de voorbereiding werd het ziekenhuis geconfronteerd met een ernstig tekort aan PBM, met name Hazmat-pakken en N95-gelaatsmaskers  om alle gezondheidswerkers te beschermen. Lokaal zijn deze middelen in onvoldoende mate aanwezig en de kans om dit succesvol uit het buitenland te halen en op de plaats van bestemming te krijgen, is praktisch nihil. De CEO van het ziekenhuis, dr. Zelalem Chimdesa, heeft een lokaal gemaakt Hazmat-pak, gelaatsscherm en OK-kleding (voor chirurgische en invasieve procedures) weten te ontwikkelen. De stof waarvan het Hazmat-pak is gemaakt, wordt ook gebruikt voor het maken van paraplu’s. Deze pakken zijn ook uitvoerig getest en zijn voor minimaal 9 maanden herbruikbaar door o.a. desinfecterende technieken die gebruikt worden voor het steriliseren van medische apparatuur (autoclaaf). Daarnaast zijn ze waterdicht, niet te heet en makkelijk wasbaar. Ook de kosten voor het vervaardigen zijn laag en de pakken en maskers worden lokaal gefabriceerd dus geven ook op dit vlak in deze moeilijke tijden een impuls.STICHTING KOLEWA - COVID-19 VOEDSELPAKKETTEN

Contribute ondersteunt Stichting Kolewa in een project waarbij kinderen in Rumah Bicara (Indonesië) schisis-operaties en specifieke tandzorg kunnen krijgen. Details kunt u zien op deze pagina. Gezien de beperkingen van COVID-19 liggen deze activiteiten tijdelijk noodgedwongen stil en heeft Kolewa zich volledig toegelegd op het ondersteunen van de arme lokale bevolking m.b.v. voedselpakketten. Want ook hier kunnen veel mensen hun dagelijkse beroep niet meer uitoefenen en beschikken daardoor dus ook niet over de middelen om te voorzien in de eerste levensbehoeften van hun gezin. Kolewa zorgt op dit moment inmiddels al voor 130 gezinnen. Eens in de 14 dagen ontvangen zij een tas met inhoud die voorziet in een stukje levensonderhoud voor een gemiddeld gezin van 4 tot 5 personen. 

Er komen wekelijks aanvragen van nieuwe gezinnen binnen. Zij gaan hier zorgvuldig mee om en plannen eerst een huisbezoek om hen te overtuigen van de situatie. Indien het voor hen duidelijk is dat de noodkreet terecht is en er geen sprake is van hulp uit een andere hoek, voegen zij deze gezinnen toe aan hun lijst. 


VOEDSELBANK CURAÇAO - 500 COVID-19 voedselpakketten

De mensen op Curaçao die het zwaarst lijden onder COVID-19  en de maatregelen ter bestrijding zoals de huidige lockdown krijgen voedselpakketten van de Voedselbank op Curaçao. Deze
Voedselbank bestaat al 40 jaar en haar cliënten worden aangemeld via sociaal maatschappelijk werk of het Wit-Gele Kruis. Voedselpakketten worden niet ‘in het wilde weg’ verstrekt. Alle voedselpakketten worden middels tussenkomst van maatschappelijk werkers verstrekt, zo wordt op een gestructureerde wijze hulp verstrekt.


NATIONALE INITIATIEVEN:


COVID Kids Studie

Het Coronavirus (COVID-19) en de gevolgen ervan beïnvloeden onze gehele samenleving. Sommige mensen worden ernstig ziek door het virus en anderen weer niet. Het Coronavirus geeft bij kinderen veel mildere symptomen dan bij ouderen. Maar we weten dat kinderen wel besmet kunnen worden en het virus ook door kunnen geven.
Als reactie op het virus maakt het lichaam afweerstoffen in het bloed en in speeksel. Met dit nog unieke onderzoek, wat uitgevoerd wordt door onderzoekers van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, gaat men de afweerreactie bij kinderen bestuderen en wil men achterhalen hoe het immuunsysteem het Coronavirus bestrijdt.
De onderzoekers onderzoeken hoeveel kinderen afweerstoffen tegen het Coronavirus bij zich dragen. Uiteindelijk kan het ons vertellen of het virus nog veel meer mensen ziek kan maken in Nederland en ook of juist al heel veel mensen beschermd zijn.
Van de kinderen wordt geen extra inspanning gevraagd behalve wat speekselafname op een wattenstaafje. Het bloed dat noodzakelijk is voor het onderzoek is onderdeel van een bestaand onderzoek met bloedafname door de behandelend arts.
Contribute Foundation fungeert als hoofdsponsor voor dit onderzoek en werkt nauw samen met Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis.


COVID 500 Gelukskoffers voor kinderen met geweldervaringen

Gelukskoffer investeert preventief in jong leiderschap en het welzijn van kinderen, zodat zij vanuit innerlijk vertrouwen verschil durven maken in de wereld en hun eigen koers durven te varen. Kinderen die in zichzelf geloven zijn in staat om niet alleen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen geluk, maar ook voor het geluk van de ander. In deze tijd waarin onzekerheid, zorg en angst om ons heen woekert, is het belangrijk dat we stilstaan bij thema’s als positief denken, dankbaarheid, hoop en (zelf)vertrouwen. De kinderen die met geweld te maken hebben (gehad) zijn nu extra kwetsbaar. Zorginstellingen, scholen en kindorganisaties hebben grote zorgen over kinderen, die normaal veilig op school of bij de instelling komen en nu thuis moeten blijven. De kinderen zitten nu noodgedwongen thuis, hebben misschien te maken met gestreste ouders, zien minder of geen vriendjes en vriendinnetjes. We willen met het koffertje de kinderen ontspanning, sociale steun en meer veerkracht geven. Mentale veerkracht is van grote waarde voor deze kinderen. De doelgroep is kinderen van 5 t/m 9 jaar.