MENTORSCHAP, VOEDINGSPROGRAMMA

EN OUTREACH

Mathare Girl Power Project

 

  

 

 

Bedrag, Tijdspad en Locatie

 

Contribute heeft met een bedrag van € 40.406,- de financiering van wederom een project van Mathare Girl Power Project (MGPP) op zich genomen. Het project bestaat uit een Mentorschaps-, Voedings- en Outreachprogramma en loopt van 1-04-2022 tot 1-4-2023.

Het mentorschapsproject en voedingsprogramma vinden plaats in Mathare, de sloppenwijken van Nairobi in Kenia.
Het Outreach-programma vindt plaats in plattelandsdorpen in de districten Turkana, Kajiado, Pokot, Kisumu en Isiolo.

 

 

Doelstellingen

 

 • Mentorschap programma  - In 2022 wil Mathare Girl Power (MGP) in staat zijn om het mentorschap programma voort te zetten op de aangesloten scholen en meer meisjes aan te moedigen om het programma te volgen. Ze willen in staat zijn om sanitaire producten te verstrekken aan de meisjes die zich inschrijven voor ons programma, wat hen zal aanmoedigen om naar school te komen, op school te blijven en te profiteren van een opleiding.
 • Training - MGP zal nieuwe mentoren opleiden die in staat zullen zijn om in de scholen te werken en ook in de bredere gemeenschap, wat ten goede zal komen aan die gemeenschap.
 • Outreach programma - Het bereik van de Empowerment-programma's uitbreiden en een outreach programma opzetten in plattelandsgebieden waar meisjes zeer slecht toegang hebben tot onderwijs. Via de gemeenschapsactiviteiten gaat MGP de  programma's verspreiden naar plattelandsdorpen in de districten Turkana, Kajiado, Pokot, Kisumu en Isiolo.
 • Voedselprogramma - Elke schooldag ontbijt blijven geven aan de 4000 kinderen die de 10 aangesloten scholen bezoeken. De gevolgen van de pandemie zijn zo groot geweest voor de door armoede getroffen gezinnen, dat de noodzaak om kinderen te blijven voeden nog steeds groot is. Doel is een stuk land te verkrijgen waar, met hulp van lokale boeren en dorpsbewoners het  eigen voedsel verbouwd kan worden. Dit kan een duurzame oplossing bieden voor toekomstige problemen van voedseltekorten of prijsverhogingen voor graan. De oorlog in Oekraïne heeft in Afrika ook consequenties.
 • Girl Power Training/Adviescentrum - Er wordt een ruimte gehuurd die gebruikt zal worden om de activiteiten te organiseren en te coördineren, mentoren te trainen, workshops te geven en die gebruikt zal worden als adviescentrum voor vrouwen in de gemeenschap. Het zal een veilige omgeving bieden voor vrouwen en meisjes om hulp en steun te krijgen. Het hebben van een "basis" zal meer mensen ook helpen om MGP te vinden.

 

 

Impact

 

 • Het schoolvoeding-programma zorgt voor betere schoolprestaties van de deelnemende kinderen. Kinderen die honger hebben of chronisch ondervoed zijn, zijn minder goed in staat om te leren, in welke context dan ook. Kinderen die deelnemen aan programma's voor schoolvoeding en voedsel voor onderwijs zijn daarentegen beter in staat om te leren.
 • Het positieve effect op de aanwezigheid op school. Uit onderzoek en ervaring blijkt sterk dat schoolvoedsel-programma's en een verzekering voor maandverband voor meisjes, de aanwezigheid op school verhogen. 
 • Verbeterde gestructureerde procedure voor carrièreplanning en professionele ontwikkeling.
 • Verbeterde peer support in scholen en omliggende rurale gebieden.
 • Veilige ruimtes voor vrouwen waar kunnen samenkomen en ideën dele over hun primaire principes en deze kunnen verenigen met academische en persoonlijke ambities.
 • Empowerment, assertiviteit, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en probleemoplossende vaardigheden worden bijgebracht door implementatie van het lesprogramma op scholen.

 

 

Projectspecificatie

 

Er worden extra mentoren opgeleid zodat ze naast de bestaande mentoren aan het werk kunnen als coach/mentor. Alle 10 de scholen worden wekelijks door twee  mentoren beszocht en werken ze met puber- en tienermeisjes. Hun werk als mentor wordt op vrijwillige basis uitgevoerd. Het doel is empowerment via groepsdiscussies, persoonlijke ontwikkeling en workshops op het gebied van o.a. puberteit en seksuele voorlichting, geboortebeperking, gender en gender rollen, seksueel geweld, vooroordelen en discriminatie, gezonde relaties, (drugs)misbruik en kinder- en vrouwenrechten.

Daarnaast worden er 400 kinderen per school (totaal 4.000) per dag voorzien van een voedzaam ontbijt. Structurele voeding ontbreekt bij de meeste kinderen en deze maaltijden zorgen ervoor dat deze kinderen èn naar school komen èn ook de energie hebben om beter te kunnen leren.

Het outreachprogramma zorgt ervoor dat de programma's van Mathare Girl Power Project ook beschikbaar worden in een aantal  rurale gebeieden in Kenia. Hier zijn meisjes nog meer achtergesteld dan in de stad. Meisjes in de dorpen krijgen minder onderwijs en worden op zeer jonge leeftijd echtgenote en moeder. Het empowerment-programma kan hier een enorm verschil maken. De mentoren zullen maandelijks een aantal dagen afreizen (want de afstanden zijn groot) naar deze gebeiden om de scholen te bezoeken en daar het curiculum met hen delen, training geven aan de leraren en workshops aan de meisjes. 

 

 

Voortgang

 

Dat er naast de enorme mooie resultaten en bereik van dit project, ook met onvoorziene zaken te maken kan krijgen valt te lezen in de meest recente update.

Wat is er al een hoop werk verricht.  Al heel veel meisjes hebben kunnen profiteren van de outreach-activiteiten van MGPP. Check snel de update met ook mooi beeldmateriaal.

 

De eerste ontwikkelingen en activiteiten zijn gestart door Mathare Girl Power Project. Kijk snel in onderstaande update van juni 2022 hoeveel werk er al verricht is. 

 

 

 

 

Foto's en Film

 

De boodschap is belangrijk voor zowel de meisjes als de jongens. 

 

 

Wie kunnen het verhaal beter vertellen dan de meisjes om wie het gaat in dit project. 

 

Onderstaand een groep meisjes die tijdens een outreach de zo broodnodige kennis en hygiëne-materialen krijgen uitgereikt.

 

De deelnemende meisjes krijgen maandverband uitegereikt zodat de aanwezigheid op school gewaarborgd blijft. Zonder deze middelen bleef men vaak thuis gedurende de menstruatie.

 

 

De kinderen krijgen hun dagelijkse ochtendmaaltijd op school uitgereikt