VAKOPLEIDING TIENERMOEDERS

Stop Poverty

 

 

 

Bedrag en tijdspad

 

Contribute heeft met een bedrag van € 190.130,- de volledige financiering van project ‘Trainingscentrum voor zelfredzaamheid tienermoeders in Oeganda’ op zich genomen. Het project start medio juni 2019 en de planning is dat het eind 2021 wordt afgerond.

 

 

Doelstellingen

 

De doelstelling van Stop Poverty voor dit project is om duizenden tienermoeders in Oeganda, met focusgebied Jinja District, via een vakopleiding een zelfredzaam en eerlijk leven te bieden. Door het geven van een vakgerichte interne opleiding van drie maanden in kapper en schoonheidsspecialiste, wordt er een reëel alternatief geboden voor prostitutie en creëren zij een eigen inkomen zodat deze jonge moeders een veilige en stabiele woonsituatie realiseren voor hun gezin. Hierdoor kunnen ook hún kinderen straks naar school. 

Om dit te bereiken heeft Stop Poverty een integrale aanpak ontwikkeld van community development en zelfredzaamheid. Deze aanpak omvat naast educatie en werk & inkomen ook de onderdelen gezondheid en zelfredzaamheid.

Zo wordt ingezet op preventie van tienerzwangerschappen, inclusief voorlichting, consultatie en het verstrekken van voorbehoedsmiddelen en/of de prikpil.

Het specifieke doel van dit project is om juist de mensen lokaal zelfredzaam te maken. Door te investeren in landbouwprojecten worden lokale inkomsten gerealiseerd om de operationele kosten lokaal te kunnen dekken. Op deze manier is de continuïteit van het programma gegarandeerd zonder sponsorafhankelijkheid. Zo streven wij ernaar dat het project eind 2021 volledig zelfstandig is. Zo bereiken wij een maximaal aantal meisjes.

Tienerzwangerschappen in Oeganda zijn een ware een epidemie met enorme gevolgen:

  • In Oeganda krijgt 25% van de tienermeisjes haar eerste kind – in sommige regio’s ligt dit zelfs boven de 50%; 
  • Zwangerschappen van tienermeisjes worden afgebroken door illegale abortussen, hetgeen vaak tot medische rampen en soms zelfs tot de dood leidt;
  • Door gebrek aan opleiding en werkervaring in een land met een hoge werkeloosheid, komen deze meisjes met hun kind op straat terecht en belanden in de prostitutie om hun kind te verzorgen.
  • Hun baby worden te vondeling gelegd. Dit is hartverscheurend voor ieder meisje.

 

Impact

 

Zoals aangegeven zorgt Stop Poverty via hun integrale aanpak voor zelfredzaamheid. In zowel Oeganda als in India hebben hier al vele gemeenschappen van geprofiteerd. Van dit project zullen duizenden Oegandese kinderen, vrouwen en gezinnen van profiteren:

  • Educatie: Door te investeren in vakopleidingen voor tienermoeders helpen wij niet direct jaarlijks ruim 100 moeders. Ook 500 kinderen kunnen door het stabiele gezinsinkomen structureel naar school; 
  • Gezondheid: Tienermoeders krijgen traumaverwerking voor herstel positief zelfbeeld en mentale weerbaarheid. Door preventieve maatregelen, via voorlichting en beschikbaar stellen van voorbehoedsmiddelen, wordt de gezondheid verbeterd en tienerzwangerschappen verminderd in de gemeenschappen en op de scholen waar wij werken. Zo bereiken wij minimaal 1.000 jongeren en jongvolwassenen per jaar;
  • Werk en inkomen: via het microkredietfonds van Stop Poverty kunnen tienermoeders na afronding van hun opleiding een startkapitaal lenen voor een eigen onderneming;
  • Zelfredzaamheid: Door te investeren in inkomens-genererende projecten creëren wij een structureel lokaal eigen inkomen, welke eind 2021 alle lopende kosten moeten dekken van dit project. Zo is dit project van Contribute in samenwerking met Stop Poverty op termijn volledig zelfvoorzienend en onafhankelijk van sponsoring.

 

 

Projectspecificatie

 

De financiering van Contribute maakt het mogelijk dat Stop Poverty een centrum voor vakopleidingen voor tienermoeders kan bouwen. 

Het trainingscentrum zal bestaan uit een gebouw van 200 m2 inclusief leslokaal, meerdere slaapgelegenheden voor de zwangere vrouwen en de tienermoeders en hun baby’s, slaapplaatsen voor de begeleiders en twee toiletgroepen en douches.

Zodra de bouw is gerealiseerd zal naar verwachting in september 2020 de eerste vakgerichte interne opleiding van 3 maanden in starten, welke wordt afgesloten met een staatsdiploma.

Om de structurele kosten die het trainingscentrum voor tienermoeders met zich meebrengt te kunnen dekken wordt verspreid over 2 jaar via landbouwprojecten geïnvesteerd in zelfredzaamheid. In tegenstelling tot veel andere landen is de landbouwgrond in Oeganda nog goed betaalbaar. Bovendien zorgt de ligging en het klimaat ervoor dat landbouwgrond in Oeganda doorgaans erg vruchtbaar is. Na aanschaf en registratie eigendomsrechten van het gekochte land kan er gecultiveerd worden. Stop Poverty kiest voor het verbouwen van suikerriet. Suikerriet biedt doorgaans de meeste oogstzekerheid en een hoog rendement. Hierdoor gaan de opbrengsten van de oogst minus de kosten een solide jaarlijkse inkomstenstroom opbrengen. Zo worden de operationele kosten gedekt. 100% zelfredzaamheid moet voor dit trainingsprogramma binnen drie jaar worden gerealiseerd. Dit zal in twee fasen gebeuren.

Belangrijk is om de culturele context te begrijpen. Beauty Salons zijn razend populair in heel Oeganda. Voor Oegandese vrouwen is het een must om iedere week naar de kapper (‘the parlour’) te gaan en o.a. hun haar en nagels te laten doen. Gekscherend: veel vrouwen in Oeganda lijden liever honger, dan niet naar de kapper te gaan. Bovendien dragen veel Oegandese vrouwen een aantal pruiken, die wekelijks opnieuw moeten worden ingevlochten. Door de enorme bevolkingsgroei blijft de vraag naar Beauty Salons groeien.

 

 

Eindrapportage

 

Het project is in december 2022 afgerond en er zijn inmiddels al een hoop meisjes getraind in het mooie centrum. De kans op een betere toekomst voor hen en hun kinderen is hiermee aanzienlijk vergroot. De aanmeldingen blijven binnenstromen en helaas kan niet iedereen aangenomen worden. Het volledige project passeert de revue in het eindrapport van dit mooie project waar we enorm trots op zijn. Bedankt Stop Poverty!

 

Een project goed uitvoeren gaat veel verder dan alleen een goed idee. Hier begint het vaak wel maar er zijn tal van uitdagingen die de uitvoer kunnen bemoeilijken. Hier moet je tijdig het gesprek met elkaar over aangaan en een passende oplossing zoeken.

Hoe we dit samen oplossen? Lees snel de update van augustus 2022. Dan zie je meteen wat voor moois er al gerealiseerd is. 

 

Ondanks dat het project meer tijd in beslag neemt dan voorzien zijn er weer schitterende resultaten geboekt. Check de update en de foto's om te zien hoe mooi de salons geworden zijn voor de kappersopleiding en de werkstations voor de opleiding tot schoonheidsspecialiste.

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks alle vertragingen als gevolg van COVID-19 is het trainingscentrum inmiddels helemaal afgebouwd. Het virus heeft het land nog stevig in de greep en de vaccinatiegraad is erbarmelijk laag. Lees hierover meer in de laatste update van augustus 2021.

 

In de projectupdate van juni 2021 staat hoe schitterend het geworden is geïllustreerd met een hoop beeldmateriaal. De moeite waard om te bekijken.

 

Als de laatste hand gelegd is aan het interieur kunnen de vakopleidingen plaats gaan vinden. De eerste screening van de kandidaten heeft al plaatsgevonden.

 

Onderdeel van het project is o.a. genereren van arbeid, inkomen en voedselvoorziening. Patrick geeft hier mooi uitleg over het stuk land dat is aangekocht voor dit doel.