LIEDJESFABRIEK

 

UITBREIDING SONGWRITING MET ZIEKE KINDEREN

 

 

 BEDRAG EN TIJDSPAD

 

Contribute Foundation draagt met een bedrag van €19.200 direct bij aan uitbreiding van songwriting activiteiten met zieke kinderen gedurende de periode september 2018 tot september 2019. 

 

 

 DOELSTELLINGEN

 

De Liedjesfabriek zet de kracht van muziek in om zieke kinderen een steuntje in de rug te bieden. Dat doen zij door samen met de patiëntjes een eigen lied te schrijven en op te nemen. Omdat zij zoveel mogelijk kinderen zo’n muzikale oppepper gunnen willen zij hun activiteiten uitbreiden. Met ondersteuning van de Contribute Foundation kunnen zij:

  • Activiteiten opzetten in twee nieuwe kinderziekenhuizen
  • Meer dagen op pad met onze mobiele muziekstudio, de Liedjesmobiel
  • Hiervoor muzikanten werven en apparatuur aanschaffen zoals: twee nieuwe Liedjeskoffers, laptop, flightcase, gitaar, software, microfoons.

 

 

 IMPACT

 

De intentie van de Liedjesfabriek is dat de kinderen even vergeten dat ze in het ziekenhuis zijn, omdat ze zo intensief met iets anders bezig zijn. Onderzoek heeft bewezen dat muziek maken hiervoor de activiteit bij uitstek is. Onze methode stelt de jonge patiënten in staat hun emoties te uiten, creativiteit te ontwikkelen en haalt hen uit de ziektebeleving.

Doordat de liedjesfabriek geheel kosteloos de activiteiten aan deze nieuwe ziekenhuizen kunnen aanbieden krijgen zij een kans om zichtbaar te worden en een positie te verwerven in de genoemde ziekenhuizen. Gezien de ervaringen bij andere ziekenhuizen zal dit resulteren in een structurele samenwerking. 

Door meer op pad te gaan met de Liedjesmobiel vergroten zij tevens de zichtbaarheid en bekendheid wat een spin-off zal hebben op potentiële sponsors en andere partnerorganisaties. Hun doelstelling is om met dit project minstens 150 extra kinderen te bezoeken.

 

 

 PROJECTSPECIFICATIE

 

Binnen dit project kunnen zij de volgende activiteiten uitvoeren:

  • Het organiseren van 24 extra dagen in het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht.
  • 20 extra dagen op pad met de Liedjesmobiel. 
  • Instrumenten en opnameapparatuur aanschaffen
  • Werving en training van nieuwe muzikanten

 

 

 

 VOORTGANG

 

In april 2018 is de aanvraag gehonoreerd en in juni 2018 is er een pilot geweest bij het Prinses Maxima centrum. Vanaf september 2018 gaat de liedjesfabriek hier aan de slag. De verwachting is dan ook bij het Emma kinderziekenhuis een eerste pilot te kunnen doen. Na afloop van het projectjaar zullen we evalueren en bekijken hoe we de activiteiten kunnen continueren.