PARTNERS PAYS-DOGON

 

LEER- EN ONTMOETINGSCENTRUM VROUWEN IN MALI

 

 

 BEDRAG EN TIJDSPAD

 

Met een bijdrage van €21.000 financiert de Contribute Foundation de volledige bouw van een multifunctioneel leer- en ontmoetingscentrum voor vrouwen, de aanleg van een groentetuin èn de reparatie van een nabijgelegen waterdam. De bouwwerkzaamheden starten in november 2019 en zullen in de zomer van 2020 worden afgerond. De groentetuin wordt in november 2020 opgeleverd.

Ook hier heeft COVID-19 invloed gehad op het verloop van de bouw maar deze is nu gereed. Kijk hier maar eens hoe blij men ermee is!

 

 

 DOELSTELLINGEN

 

Samen met partnerorganisatie ADI (Association Dogon Initiative) is Stichting Partners Pays-Dogon actief in 80 dorpen in Pays-Dogon, Centraal Mali. De organisatie voert in de regio een integraal ontwikkelingsprogramma uit gericht op onderwijs, watervoorziening, herbebossing, vrouwen, gezondheid en cultuur. Vanuit vier epicentra, gevestigd in Sangha, Koundou, Wadouba en Sogou Yaguem, bieden medewerkers van ADI ondersteuning aan een totaal van 80 vrouwengroepen (met ruim 7500 leden). Het epicentrum Wadouba heeft tot op heden, zoals coördinator Hamidou Guindo het noemt, een ‘bureau portable’. Hamidou werkt vanuit huis, de lessen en bijeenkomsten voor de  vrouwengroepen  vinden plaats in de open lucht of bij docenten in eigen tuin en de materialen van de organisatie zijn opgeslagen op verschillende locaties. Het nieuw te bouwen epicentrum biedt een noodzakelijke basis om meer vrouwengroepen te ondersteunen en de integrale aanpak van ADI te versterken. Het project heeft de volgende doelstellingen:

Versterking vrouwenprogramma door bouw epicentrum

Het epicentrum Wadouba bestaat uit een eenvoudig stenen gebouw met een bruto vloeroppervlak van 145m2. Het centrum bestaat uit een multifunctionele hal, met veranda, geschikt voor bijeenkomsten en trainingen. Aan de hal zitten vier kleinere ruimtes vast: een kantoorruimte voor ADI, twee opslagruimtes voor uien en een opslagruimte voor trainingsmaterialen en hulpgoederen voor distributie zoals muskietennetten, houtbesparende oventjes en WakaWaka zonnelampen.

 

Verbetering lokale watervoorziening door reparatie waterdam

Beschikbaarheid van water is heel Pays-Dogon een probleem. Dorpen zijn voor hun watervoorziening afhankelijk van ondergrondse waterbronnen of regenwaterbassins. Het regenwaterbassin nabij de bouwlocatie van het epicentrum is lager gelegen en is ontstaan door de aanleg van twee eenvoudige waterdammen. Beide dammen zijn al enige jaren oud en een van de twee lekt waardoor kostbaar water verloren gaat. Het doel is deze dam te repareren.

Verbetering voedselvoorziening door aanleg groentetuin voor vrouwen

De bouwlocatie in Wadouba biedt mogelijkheid om een ‘vrouwentuin’ aan te leggen van 1 hectare. De tuin biedt minimaal 50 vrouwen de mogelijkheid om zelfstandig groenten te verbouwen voor eigen gebruik en verkoop op de lokale markt. De tuin biedt tevens mogelijkheid om nieuwe activiteiten te ontwikkelen zoals trainingen in tuinbouw, de aanleg van een boomkwekerij en de productie van compost.

 

 IMPACT

 

Met een gemiddelde gezinsgrootte van 8-10 personen vormen vrouwen in Pays-Dogon de spil van hun gemeenschap. De vrouwen die deelnemen aan de programma’s van ADI hebben in de regel geen kans gehad om naar school te gaan. ADI biedt hen een manier om alsnog onderwijs te volgen en nieuwe informatie en ideeën op te doen.  De groepen komen elke week of twee weken bijeen. Vrouwen delen hun problemen, bespreken oplossingen, plannen gezamenlijke activiteiten en krijgen daarbij advies en ondersteuning van de medewerkers van ADI. De integrale aanpak van ADI voorziet in een breed scala aan activiteiten en support die bijdragen aan de empowerment van vrouwen en aan een verbetering van hun sociaaleconomische positie. Het vrouwenprogramma van ADI bestaat uit leiderschapstrainingen, een microkredietprogramma, alfabetiseringscursussen, praktijktrainingen (in tuinbouw, kleermakerij en zeepmakerij), gezondheidsvoorlichting en distributie en verkoop van o.a. muskietennetten, WakaWaka zonnelampen en houtbesparende oventjes.

In de regio Wadouba begeleid ADI momenteel 16 vrouwengroepen met een totaal van 1.673 leden. Jaarlijks worden 2-3 nieuwe partnerschappen met vrouwengroepen afgesloten en dus zal het aantal leden de komende jaren nog verder groeien. Dankzij het nieuw te bouwen epicentrum kan ADI nog meer vrouwengroepen van betere begeleiding en training voorzien.

 

 

 

 PROJECTSPECIFICATIE

 

Bij de bouwprojecten van Partners Pays-Dogon staat een holistische benadering centraal. Elk gebouw is een hulpmiddel voor gemeenschapsopbouw. De meerwaarde van het epicentrum Wadouba wordt gerealiseerd door:

Duurzame bouwmethode

Het epicentrum wordt gebouwd met gebruik van lokaal beschikbare materialen zoals steen en rode aarde. Er wordt gewerkt met geperste aarde stenen die ter plekke op de bouwplaats worden gemaakt met een handpers of mobiele stenenpersmachine. Het vervoer en gebruik van duur cement wordt hiermee tot een minimum beperkt.

 

Aandacht voor ondernemerschap

De bouw van het epicentrum biedt studenten van het Technisch Lycée van PPD de kans om praktijkervaring op te doen middels een betaalde stageplaats. De studenten worden begeleid door een ervaren metselaar die al eerder als mentor met studenten heeft gewerkt.

Actief betrokken gemeenschap

De gemeenschap van Wadouba helpt bij de voorbereiding van de bouw door stenen te hakken, grond te verzamelen voor de geperste aarde stenen en te helpen bij het zagen van de stenen.

Gebruik van cultuurelementen

Elementen van de lokale cultuur worden in het gebouw verwerkt. De bekende Dogon Indigo, handgeweven katoenen stoffen die met indigo geverfd worden, zullen in de deuren van het gebouw verwerkt worden.

 

 VOORTGANG/EINDRAPPORTAGE

 

Dit schitterende project is inmiddels voltooid en de resultaten kun je hieronder lezen. 

 

Men is met recht trost op het resultaat. De voltooiing van de bouw is op zeer  feestelijke wijze gevierd door de lokale bevolking:

 

Update Februari 2020

Update Mei 2020

Update november 2020

Onderwijs en bouw gaan in Wadouba hand in hand.

De geperste aarde stenen, benodigd voor de bouw van het epicentrum Wadouba, worden op locatie gemaakt. De productie van deze stenen is inmiddels in volle gang. Bij de productie wordt gebruik gemaakt van een handpers ontworpen door studenten van de Hogeschool van Amsterdam en ook in Mali werken studenten mee.

Eind vorig leverde onze technische school, het Lycée Professionnel Sangha (LPS), na een driejarige opleiding, een eerste lichting elektriciens en bouwvakkers af. Zeven afgestudeerde leerlingen hebben zich bij ons gemeld om mee te werken in Wadouba en krijgen op deze manier de kans om, betaald, stage te lopen op bouwplaats waarmee zij niet alleen inkomen verdienen maar meteen ook heel veel praktijkervaring opdoen.

De stenen worden gemaakt door het mengen van rode aarde, zand, cement en water. Door deze ingrediënten onder hoge druk samen te persen ontstaat een duurzame bouwsteen die na een droogperiode klaar is voor gebruik. De stenen is extra duurzaam doordat er een minimale hoeveelheid cement voor nodig is (wat scheelt in bouw- en transportkosten).

 

 

 

 

 

 

Update mei 2020:

Het nieuwe epicentrum vordert gestaag. Na de productie van geperste stenen is de fundering van het gebouw aangelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ruwe stenen die direct in de omgeving van Wadouba worden geproduceerd. Het metselwerk op de fundering is op dit moment in volle gang en dus worden stap voor stap de contouren van het nieuwe leer- en ontmoetingscentrum zichtbaar.

De corona-crisis heeft inmiddels ook Mali getroffen en daarom worden er, ook op het platteland in Pays-Dogon, de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. ADI informeert bewoners over COVID-19 via de lokale radio en bij alle epicentra, ook in Wadouba, worden vrouwengroepen voorgelicht over het coronavirus. Waar mogelijk worden daarbij ook sanitatie-kits uitgereikt die het voor meer gezinnen mogelijk maken om regelmatig de handen te wassen. De reguliere werkzaamheden van ADI gaan dus onverminderd door, ook in Wadouba, waar coördinator Hamidou de bouw op de voet volgt en niet kan wachten om de nieuwe werkplek in gebruik te nemen.

 

 

 

 

Update november 2020

Het einde van de bouw in Wadouba komt in zicht. Het hoogste punt is bereikt en het koepeldak zit er op. Op dit moment wordt er gewerkt aan de verdere afwerking en worden de stalen kozijnen, deuren en ramen geplaatst. Doel is dat het gebouw komende maand wordt opgeleverd. Na afronding van de bouw zal het team van ADI verder gaan met de aanleg van de tuin en reparatie van de waterdam.  Tijdens de bouw hebben de bouwvakkers zelf al een beginnetje gemaakt met tuinieren. Op de bouwplaats hebben zij voor eigen gebruik vast een mini-tuintje aangelegd.

Er gebeurd veel in Mali op dit moment. Na maanden van demonstraties en een militaire coup is er nu een tijdelijke overgangsregering geïnstalleerd. Het Corona-virus is nog steeds aanwezig maar de verspreiding gaat niet zo explosief als hier in Nederland. Ook zijn er vanuit Pays-Dogon voorzichtig goede berichten: enkele maanden geleden is een lokale vredesdialoog gestart waarbij de Peul en Dogon inwoners van Pays-Dogon actief samenwerken om de veiligheid in het gebied te vergroten. De eerste resultaten stemmen positief. Markten op de vlakte gaan open en er zijn sinds het begin van de dialoog geen aanvallen meer geweest in ons werkgebied. Wel is er zorg over de toekomst. Dit regenseizoen is, door angst en onveiligheid, weer minder landbouwgrond bewerkt waardoor in sommige regio’s noodhulp onvermijdelijk gaat zijn.

De medewerkers van ADI en de bouwploeg in Wadouba werken ondertussen stug door. We hopen jullie spoedig te kunnen berichten over de oplevering van dit nieuwe leer-werkcentrum voor vrouwen.